Go to Top

NEN EN 15038:2006

Kwaliteitsnorm voor vertaalbureaus

qualityEen vertaling wordt door vertaalbureau VertaalExperts conform de NEN EN 15038:2006 kwaliteitsnorm uitgevoerd. Deze Europese norm beschrijft aan welke eisen een aanbieder van vertaaldiensten moet voldoen met betrekking tot de inzet van mensen en middelen, kwaliteitszorg, projectbeheer, contractueel kader en dienstverleningsprocedures.

Dit houdt in dat onze strikte kwaliteitsprocedures vastgelegd zijn, en alle opdrachten volgens deze procedures worden uitgevoerd. De NEN EN 15038-norm is de Europese norm voor vertaaldiensten, die als leidraad dient voor onze interne processen en zelfevaluatie.

De belangrijkste bepalingen

In de norm worden de basiseisen gesteld waaraan een vertaalbureau dient te voldoen. Zo wordt er precies beschreven aan welke bekwaamheden een vertaler moet voldoen. Volgens de norm moet een vertaler de volgende capaciteiten bezitten:

• vertaalbekwaamheid;
• taalkundige en tekstuele bekwaamheid in de bron- en doeltaal;
• onderzoeksbekwaamheid, vergaring en verwerking van informatie;
• culturele bekwaamheid;
• technische bekwaamheid.

De bovenstaande bekwaamheden moeten zijn vergaard d.m.v. een of meer van de volgende punten:

• een afgeronde HBO vertaalopleiding;
• een vergelijkbare afgeronde specifieke opleiding met minimaal twee jaar vertaalervaring;
• minimum 5 jaar vertaalervaring.

Daarnaast dient het vertaalbureau in het bezit te zijn van een:

• projectbeheersysteem waarbij het vertaalproces volledig wordt gedocumenteerd;
• kwaliteitszorgsysteem;
• een project manager als contactpersoon die ervoor zorg draagt dat iedere vertaling met de juiste kwaliteit wordt geleverd.

Onze kwaliteitsgarantie

Om de kwaliteit van een vertaling te kunnen garanderen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

• native speaker vertaler;
• de vertaler is gespecialiseerd in het onderwerp van de tekst;
• controle van de vertaling voor levering;
• gebruik van vertaaltools t.b.v. consistentie van stijl en terminologie;
• vertaalgeheugen en terminologielijst per klant;
• vaste projectmanagers voor vaste klanten;
• vast vertaalteam van vertaler en proeflezer per taal voor vaste klanten.

Een vertaalgeheugen per klant per taal

Door gebruik te maken van speciale vertaalsoftware kunnen wij een specifiek vertaalgeheugen opbouwen voor iedere klant en voor iedere talencombinatie. Alles wat een vertaler heeft vertaald wordt opgeslagen. Als tijdens het vertalen een bepaalde zin later in de tekst nogmaals voorkomt, stelt het programma automatisch de reeds opgeslagen vertaling voor. Op deze manier blijft de vertaling, ook in meerdere documenten, consistent. Daarnaast kunnen wij zo aantrekkelijke kortingen bieden door stukken tekst die al vertaald zijn niet in rekening te brengen.

In overleg met u kunnen wij een terminologielijst opstellen die specifiek is voor u en uw branche.

De voordelen voor u

Vertaalopdrachten kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Dat wij werken conform de Europese kwaliteitsnorm voor vertaalbureaus EN 15038:2006 heeft voor u de volgende belangrijke voordelen:

• heldere en transparante werkwijze;
• duidelijke afspraken voor aanvang van de opdracht;
• u weet zeker dat uw tekst door de meest geschikte vertaler wordt vertaald;
• door de extra controle worden ook de laatste puntjes nog op de i gezet.

Wij werken wel volgens de kwaliteitsnorm voor vertalingen NEN EN 15038:2006 maar hoeven daarvoor niet de kosten door te berekenen.

Vertaalofferte aanvragen

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw vertaling en profiteer van de 10% introductiekorting. Wij zullen u zo snel mogelijk een scherp geprijsd voorstel met levertermijn toesturen.