Go to Top

december 2018

Nederlandse leenwoorden in het Engels

De Nederlandse taal heeft een flink steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de Engelse taal. Volgens de Oxford English Dictionary zijn er ongeveer 1500 Nederlandse woorden in het Engels terechtgekomen. Veel woorden hebben te maken hebben met de scheepvaart, waterhuishouding, oorlogsvoering en ambachten. Het Engels is een West-Germaanse taal zoals het Nederlands, Duits en Fries. Het vindt zijn oorsprong in de Germaanse talen die in Groot-Brittannië werden gesproken door de …Lees Meer